Menú de navegaciò
Views : 14
Category : Reportatges
  
Embed Code

SamSam

Centre Tècnic de Formació Professional per a noies Kalasans
Un magnífic projecte al desenvolupament de la dona
SamSam III, Dakar, Senegal

31/07/2012